Visi Oy - We Do It Better

Visi Ltd - We Do It Better
Visi Oy:n tarina ja vahvuudet

Keskitymme palvelemaan tuotannollisia teollisuus- ja logistiikkayrityksiä sekä yhteiskunnallisia turvallisuus- ja viranomaisorganisaatioita tarjoamalla heille ratkaisuja pääasiassa tuotannollisiin-, viestinnällisiin-, logistisiin-, kunnossapidollisiin- ja turvallisuusongelmiin.

Jotta asiakkaamme saisivat mahdollisimman laadukasta palvelua ja toimivia ratkaisuja ongelmiinsa, on meidän keskityttävä yllämainittuihin asiakasryhmiin.

Tämä päätös on taannut meille ammattitaidon, asiakkaan toimintaympäristön tuntemuksen ja osaamisen toimia teollisuusympäristöissä. Lisäksi olemme voineet panostaa riittävästi erikoistyökalujen ja mittalaitteiden hankkimiseen, joilla voimme tehdä työmme laadukkaasti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Visin tarina

Visi Oy aloitti toimintansa vuonna 1955 merielektroniikan huollolla, muuttuen 1970-luvulla VHF-puhelimien maahantuojaksi. 1980-luvun puolivälistä lähtien videovalvonnan ja radiopuhelintekniikan osuus on kasvanut ja edustanut päätoimenkuvaamme yhdessä teollisuuden kunnossapitopalveluiden kanssa.

Asiakaskuntamme on ollut ja on edelleen pääasiassa suomalaista teollisuutta ja yhteiskunnallisia järjestystä ja turvaa tarjoavia viranomaisia. Vuosien saatossa olemme toimittaneet tuotteitamme ja palveluitamme myös vientiin, joko suoraan tai jonkin asiakkaamme välityksellä. Vientiä on ollut Euroopan lisäksi Etelä-Amerikkaan, Afrikkaan, Aasiaan ja Venäjälle.

Toimintamme ensivuosikymmeninä toimitetut laitteet olivat analogisia. Nykyisin suuri osa toimittamistamme järjestelmistä perustuu IP-tekniikkaan. Joskin huollamme, ylläpidämme ja toimitamme jatkossakin analogisia tuotteita.

Yrityksemme on yksityinen, valtakunnallisista tai globaaleista toimijoista riippumaton. Toimipaikkoja meillä on neljä, jotka sijaitsevat Kotkassa, Imatralla, Jämsässä ja Mikkelissä. Toimipaikkakunnillamme toimii runsaasti teollisuusyrityksiä ja olemme halunneet viedä palvelumme mahdollisimman lähelle niitä tarvitsevia asiakkaita. Palveluksessamme on tällä hetkellä 23 sähkö-, valvonta-, automaatio- ja kunnossapito-, viestintä- sekä asiakaspalvelu ammattilaista.

Vahvuutemme

Vankka ammattitaito ja korkea laatu ovat vahvuutemme. Vahvuuden saavuttamisen todistaminen voidaan kiteyttää viiteen sanaan: erikoistuminen, riippumattomuus, ketteryys, oppiminen ja luotettavuus.

Erikoistuminen & oppiminen

Edeltä on käynyt ilmi, että keskitymme palvelemaan lähinnä teollisuutta. Tämä takaa meille sen, että voimme kohdentaa kaikki resurssimme niihin tietoihin, taitoihin ja aineellisiin resursseihin, joita tämän asiakaskunnan menestyksellinen ja laadukas palveleminen vaatii. Olemme vuosien saatossa oppineet asiakkaidemme liiketoiminnan, tavan toimia ja ne reuhaehdot, jotka omalle toiminnallemme asetetaan. Joku muu saa hoitaa markettien, ostoskeskusten, toimistohotellien yms. asiakkaiden valvonta-, automaatio- tai viestintätarpeet. Me haluamme keskittyä tekemään parasta mahdollista laatua teollisuuden palvelemiseksi.

Yritys, joka tekee vähän kaikkea, ei osaa mitään täydellisesti. Me haluamme keskittyä tiettyjen asiakasryhmien ongelmien ratkaisemiseen ja teemme sen vuoksi kovasti töitä kehittääksemme ammattitaitoamme jatkuvasti. Oppiminen tähän työhön ei pääty koskaan.

Riippumattomuus & ketteryys

Pariin yrittäjä- ja työnantajajärjestöön kuulumisen lisäksi emme ole sitoutuneet valtakunnallisiin tai kansainvälisiin ketjuihin. Näin siksi, että voisimme toimittaa asiakkaillemme TARKOITUKSENMUKAISIA laitteita ja järjestelmiä joustavasti. Ei siis vain niitä, joita ketju tai päämies haluaisi myytävän.

Sitoutumattomuus toimintafilosofiassamme näkyy myös niin, että haluamme ja voimme räätälöidä palveluamme asiakkaiden tarpeiden mukaan eräänläisella "vetoketjuperiaatteella". Kun otat meihin yhteyttä, et soita Intian call-centeriin vaan soitat suoraan asiantuntijalle, joka osaa sinua palvella ja tuntee tarpeesi. Voimme myös pysyvästi tai tilapäisesti perustaa "toimipaikkamme" vaikka tehtaallesi, jos se on tarpeen. Oma kattava varastomme kaikista yleisistä tuotteista antaa meille paremmat mahdollisuudet joustavasti ja nopeasti toimia mahdollisissa vika- ja ongelmatilanteissa.

Luotettavuus

Luotettavuudella tarkoitamme kolmea asiaa. Kaksi niistä liittyy tapaamme toimittaa palvelua ja yksi mahdollistaa tapamme toimittaa nyt ja jatkossa.

Palvelun toimittamisen pääperiaate on pitää annetut lupaukset. Sitoudumme toimitettujen tuotteiden ja asennustöiden laatuun, toimitusaikaan ja hintaan. Kun palvelu, työ tai järjestelmä on toimitettu, on meidän tehtävämme tuottaa käyttämistä ja ylläpitoa palveleva tarvittava dokumentaatio, neuvoa ja kouluttaa asiakasta järjestelmän ylläpitoon sekä etenkin IP-järjestelmissä huolehtia siitä, että asiakas on tietoinen jatkuvan ylläpidon ja huollon tarpeellisuudesta.

Viimeisin muttei vähäisin asia luotettavuuden kannalta on, että palvelun toimittaja on vakavarainen. Yrityksen on pystyttävä kantamaan vastuunsa tulevinakin vuosina.

Edellä kuvatut asiat todistavat väitteemme "We Do It Better"