Kamerajärjestelmien huolto- ja ylläpitopalvelut

Viankorjauksesta ylläpitopalveluun

Ei ole olemassa sellaista teknistä järjestelmää tai laitetta, jota ei tarvitse joskus huoltaa. Tarjoamme prosessivalvonta- ja aluevalvontakäyttöön tarkoitettujen valvontakamerajärjestelmien viankorjaus-, huolto- ja ylläpitopalvelua.

Viankorjausta, huoltoa vai sittenkin ennakoivaa ylläpitopalvelua?

Huolto voi tarkoittaa vikaantuneen videovalvontajärjestelmän yksittäisen laitteen tai laitteiden korjausta, järjestelmän tai sen osan huoltoa tai järjestelmän vuosittain suoritettavaa, ennakolta suunniteltua ylläpitopalvelua.

 • viankorjauksessa palautetaan laitteen toimintakunto (korjataan laitteessa oleva vika)
 • huollossa ylläpidetään toimintakuntoa (puhdistetaan, testataan, vaihdetaan kuluneet osat)
 • ylläpitohuollossa päivitetään ja parannetaan järjestelmää elinkaarimallin mukaisesti (puhdistetaan, testataan, vaihdetaan kuluneet ja ikääntyneet osat sovitulla tavalla, havainnoidaan ja raportoidaan riskit ja tehdään toimenpide-ehdotus)

Vanhat analogiset järjestelmät saattoivat toimia ilman huoltoa useita vuosia - jopa kymmenen vuotta. Nykyiset IP-järjestelmät vaativat säännöllistä huoltoa ja päivittämistä ja niitä ei suositella hankittavaksi ilman ylläpitosopimusta. Toisaalta analogisten järjestelmälaitteiden saatavuudessa esiintyy ongelmia ja siksi myös vanhoihin järjestelmiin tulisi tehdä ennakoiva ylläpitosopimus, jolloin ne saadaan uudistettua hallitusti.

Visi Oy tarjoaa videovalvontakameroiden viankorjauspalvelut

Viankorjaus asiakkaan luona tai toimipaikassamme

Palveluksessamme on kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka on erikoistunut videovalvontalaitteiden ja muiden elektronisten
laitteiden korjauksiin ja huoltoihin. Meiltä löytyvät kaikki tarvittavat mittalaitteet, työkalut ja varaosat, jotta edellytykset laadukkaalle huollolle olisivat olemassa.

 • videovalvontalaitteiden korjaus asiakkaan tiloissa tai toimipaikassamme
 • varalaitteet huollon ajaksi tarvittaessa
 • elektroniikkahuollot mm. piirikortit, juotokset, liitokset yms.
 • mittaus-, puhdistus-, testaus- ja koestuspalvelut
 • varaosapalvelu
 • lähettäminen tehdaskorjaukseen (takuunalaiset laitteet)

Viankorjaustapauksissa voit ottaa yhteyttä sinua lähimpään toimipisteeseemme (Kotka, Mikkeli, Imatra ja Jämsä). Katso yhteystieto-sivultamme tarkemmat kontaktitiedot.

Takuukorjaukset/-huolto

Mikäli laite vikaantuu takuuaikana, asiakas toimittaa sen kustannuksellaan huoltoomme (pienet laitteet). Mikäli laite on kooltaan suuri, noudamme laitteen huoltoon. Takuuaikaiset huollot suoritetaan laitteen valmistajan tai maahantuojan toimesta.

Jossain tapauksissa puhutaan ns. on-site takuusta, jolloin valmistajan/maahantuojan huolto tulee paikan päälle suorittamaan huoltotoimet.

Visi Oy tarjoaa valvontakamerajärjestelmien huolto- ja ylläpitopalveluja

Huolto- ja ylläpitopalvelut

Huollossa järjestelmä tai sen osa käydään lävitse, jolloin:

 • laitteet puhdistetaan, kamerakulmat ja optiikat säädetään, liittimien kunto tarkistetaan, keskus- ja valvomolaitteet puhdistetaan ja niiden toiminta tarkastetaan
 • kamera- ja sähkönsyöttöverkko mitataan ja tarkastetaan
 • vaihdetaan vikaantuneet laitteet uusiin
 • laaditaan kirjallinen raportti suoritetuista toimenpiteistä

Ennakoivassa ylläpitohuollossa (ylläpitosopimus) asiakkaan laitteista pidetään rekisteriä. Johtoajatuksena on hallitusti päivittää asiakkaan järjestelmä siten, että mittavilta kertainvestoinneilta vältyttäisiin. Ylläpitorekisteri kertoo, mitkä järjestelmän osat ovat kunnossa ja missä riskit piilevät (elinkaarimalli).

Huoltoraportissa on toimenpide-ehdotus seuraavalle vuodelle siksi, että haluamme helpottaa asiakkaan budjetointityötä esittämällä perustelut jatkotoimille ja tähän liittyvän kustannusarvion.

Mikäli järjestelmä on hankittu rahoituksella, on tilaajan tehtävä ylläpitosopimus kanssamme rahoitus-/vuokrauskauden ajaksi.

Vaikutat kustannuksiin määrittelemällä huollon laajuuden ja tason. Samalla kannattaa myös vaihtaa rikkinäiset valaisimet.

Huolto suoritetaan asiakkaan kanssa etukäteen sovitun toteutustavan mukaan siten, että asiakas määrittää huollon budjetin.

Asiakkaan kanssa sovitaan yleensä huollon laajuus eli huolletaanko koko järjestelmä vai tietty osa siitä. Pienissä järjestelmissä huollon suorittaa yleensä yksi asentaja ja isommissa järjestelmissä ja nostolaitetöissä työlle määrätään yleensä asentajapari. Yleensä määritellään myös laiteuusintabudjetti eli summa, jolla asentaja/asentajapari voi itsenäisesti korvata vikaantuneet järjestelmän osat.

Eli ostat esim. kahden asentajan työpanoksen vaikka kolmeksi päiväksi ja varaat laiteuusintabudjettiin vaikka 1000 euroa rahaa. Tällöin voimme kertoa sinulle, mitä ko. summalla on mahdollista tehdä ja voimme yhdessä sopimalla täsmentää budjettia kuin myös työn laajuutta.

Järjestelmän huolto toteutetaan yleensä kerran vuodessa esim. valaisinhuollon yhteydessä, jolloin samaa henkilönostinta käyttäen saadaan myös rikkinäiset valaisinkalusteet vaihdettua.

Haluatko lisätietoja tai yhteydenottomme?

Jos haluat lisätietoja huolto- ja ylläpitopalveluistamme, ota yhteyttä Jari Aapioon, Pertteli Tuuttiin tai Pentti Konttiseen. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön, jolloin huoltoasiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.