PALUU PÄÄSIVULLE

Visi Oy toteuttaa teollisuuden prosessien videovalvontajärjestelmän avaimet käteen

Valvontajärjestelmän toteutus ja toimituskonsepti

Konseptin tarkoituksena on varmistaa toteutuksen laatu, minimoida virheet, tehdä käytöstä ja ylläpidosta selkeää ja helppoa sekä maksimoida järjestelmän elinkaari. Toteutus- ja toimituskonseptimme muodostuu suunnittelu-, myynti-, asennus- ja ylläpitovaiheista.

Suunnittelu

Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan todelliset tarpeet. Käymme paikan päällä ja etsimme yhdessä asiakkaan kanssa oikean ratkaisun kyseiseen kohteeseen. Usein asiakkaan vaatimukset hioutuvat lopulliseen muotoonsa vasta, kun olemme ehdottaneet vaihtoehtoja. Suuremmista kohteista teemme yleensä ns. tarjouskuvan AutoCAD:illa.


Olemme toimineet teollisuuden parissa 80-luvulta lähtien, joten tätä kokemusta asiakkaillemme tarjoten uskomme löytävämme yhdessä oikeat vaihtoehdot.

"Asiakas ei ole aina oikeassa"

Pyrimme välttämään monimutkaisia järjestelmiä. Kokonaisuuden tulee olla yksinkertainen, selkeä ja toimintavarma sekä helposti huollettava. Suosimme tunnettujen valmistajien laadukkaita tuotteita. Näin varmistetaan parhaiten järjestelmän ylläpito ja laajennettavuus myös tulevaisuudessa.

Asiakasta kuunnellen, tulevaisuuden tarpeet huomioiden löydämme oikeat ratkaisut

Myynti

Kuvassa koteloitu teollisuuskamera, jonka jalkarakenne on räätälöity sijoituspaikan mukaisesti

Suunnittelun yhteydessä tuotetaan aina myös tarjous eli asiakkaalle kerrotaan, mitkä ovat projektin kustannukset. Speksatessamme toimitussisällön laitteistoa, lähdemme "tarkoituksenmukaisuus" -periaatteesta. Järjestelmälaitteiden on oltava riittävän laadukkaita käyttötarkoitukseensa ja niihin on saatavilla varaosia ja teknistä tukea nyt ja tulevaisuudessa.

Jälleenmyyntivalikoimassamme on mm. seuraavat merkit: Panasonic, Bosch, Sony, Pelco, Samsung, Axis, Milestone ja Mirasys. Lisäksi valikoimaamme kuuluu räjähdysvaarallisiin atex-tiloihin tarkoitettuja EX- hyväksyttyjä kameratuotteita. Maailmalla on lukuisa joukko muita merkkejä, joista etsimme tarvittaessa parhaat vaihtoehdot yksilölliseen tarpeeseen. Noin 200 000 euron nettoarvoinen varastomme takaa paitsi nopeat toimitukset, myös nopean huollon ja korjauksen.

Yleensä teknisillä aloilla myynnin merkitystä vähätellään ja toimitaan "tekniikka edellä". Meidän mielestämme toimituksen kokonaislaatu muodostuu teknisen laadun lisäksi myös toiminnallisesta laadusta. Toiminnallinen laatu on ammattitaitoista ja asiakkaan huomioivaa palvelua. Lupausten pitämistä niin toimituksen, kuin toimitusajan suhteen sekä huolehtivaa jälkihoitoa ja vastuuta.

Asiakkaan etu on meidän etumme!

Asennus

Visi Oy:n asentajilla on runsaasti kokemusta asennuksista teollisuusympäristöissä

Valvontajärjestelmien asennus teollisuudessa on tullut tutuksi ja jokapäiväiseksi työksemme. Asennuksessa ja käyttöönotossa työskentelee 16 henkilöä 4:llä eri paikkakunnalla. Tarvittaessa käytössämme on teollisuuden vaatimukset täyttäviä alihankintayrityksiä, joiden avulla suoriudumme laadukkaasti kaiken kokoisista projekteista.

Asennuksen yhteydessä laaditaan tarvittavat mittaus- yms. pöytäkirjat sekä luovutetaan asiakkaalle ajantasainen dokumentaatio toimitetusta järjestelmästä.

Vankka ammattitaito, kokemus ja kokonaisvaltainen projektinhoito takaavat parhaan lopputuloksen.

Asennuksen apuna on myös monipuolinen varastomme, mm. suojaputket, asennushyllyt, Rittal-kytkentäkotelot, sähkö-, koaksiaali-, ethernet- ja kuitukaapelit, kytkentä- ja häntäkuidut, adapterit, päätepanelit, vikavirtasuojat, virtalähteet, suojaerotusmuuntajat, ylijännitesuojat, kytkimet ym.

Sähköurakoinnin vastuuhenkilöinä toimivat Sampsa Turtiainen ( S1-pätevyys) ja Martti Lopperi (S2-pätevyys).

Ylläpito

Valvontajärjestelmän ylläpito voi olla viankorjausta tai ennakoivaa ylläpitoa. Viankorjauksesta on kysymys silloin kun jokin yksittäinen järjestelmän osa ei toimi ja se palautetaan toimintakuntoon. Korjauksen ajaksi asiakkaalle voidaan toimittaa varalaite, jotta järjestelmä olisi käytössä. Huollamme yleisimpiä laitemerkkejä Kotkan toimipisteessämme.

Etenkään IP-järjestelmiä ei tulisi hankkia ilman ylläpitosopimusta, sillä niiden moitteeton toiminta vaatii yleensä ajoittaista laitekonfigurointia. IP-järjestelmät muodostuvat myös suuremmasta määrästä laitteita, tietotekniikkaa ja ohjelmistoja, joten takuusta huolimatta riski niiden vikaantumisesta on olemassa.

Suosittelemme ja tarjoamme asiakkaillemme ylläpitosopimusta, jolloin järjestelmän osat käydään lävitse säännöllisin väliajoin ja järjestelmäkomponenteille tehdään mekaanisen huollon ja toimintatarkistuksen lisäksi myös tarvittavat ohjelmisto ja firmware-päivitykset.