Videovalvontaa käytetään usein myös parantamaan työturvallisuutta etenkin töissä, joihin liittyy riskejä

PALUU PÄÄSIVULLE

Kameravalvonta parantaa yksintyöskentelevien turvallisuutta, mahdollistaa räjähdysvaarallisten tilojen tai vaaraa aiheuttavan prosessien valvonnan

Valvontakamera korvaa ihmisen tuotannollisen prosessin valvonnassa usein työturvallisuussyistä. Tuotantokoneet, kuljettimet, teollisuusrobotit yms. toimiessaan aiheuttavat vaaraa, joihin henkilöstöä ei voida altistaa. Lisäksi tehtaissa ja tuotantolaitoksissa on lastaus- ja purkualueita, kemikaalisäiliöitä yms. joissa työskentelyyn saattaa liittyä riskejä. Etenkin yksintyöskentelevien turvallisuus on syytä varmistaa käytettävissä olevin teknisin ratkaisuin.

Meiltä kamera- ja turvatekniikkaa vaarallisiin olosuhteisiin

Suunnittelemme, myymme, asennamme ja ylläpidämme teknisiä järjestelmiä, jotka ovat tarkoitettuja ihmiselle "vihamielisiin" ympäristöihin. Yleensä täysin turvallista tuotantoprosessia ei ole tai vaaraa saattavat aiheuttaa olosuhteet kuten melu, kylmyys tai kuumuus sekä räjähdysvaara. Tekniikkana käytämme kameratekniikkaa tai turvallisuutta parantavia viestintävälineitä.

Työturvallisuuden kannalta vaarallisia kohteita ovat miltei kaikki tehtaat, kaivokset, petrokemian tuotantolaitokset ja -varastot sekä lukuisat muut kohteet. Jos haluatte parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja minimoida tapaturmat, saattaa meiltä löytyä apu. Ota meihin yhteyttä.

Teollisuusrobottien valvonta tapahtuu prosessin valvontakameroiden avulla

Vaara tuotanto-olosuhteissa

  • Tuotantoprosessit, joissa vaaraa aiheuttavat koneet, laitteet, sähkö ja esim. teollisuusrobotit
  • Alueet ovat aidattuja/suojattuja ja tuotannon ollessa käynnissä ihmisiltä alueille on pääsy kielletty mutta prosessivalvonnan tarve on olemassa.
  • Pienen miehitykset tms. syyn takia joudutaan tarkastus- ja mittauskierroksia suorittamaan yksin (yksintyöskentely)
  • Tuotantoprosessissa syntyy/vapautuu terveydelle vaarallista ainetta/säteilyä
Kameravalvonta räjähdysvaarallisissa tiloissa vaatii hyväksytyn kameratekniikan

Vaara ympäristössä

  • Altistuminen melulle, kuumuudelle, tärinälle, kylmyydelle, säteilylle tai valaistuksen voimakkaalle vaihtelulle halutaan estää
  • Tila on räjähdysvaarallinen (pöly, palavat nesteet, kaasut)
  • Yleensä tarvitaan erikoiskameroita ja tarvikkeita, jotka mahdollistavat käytön vaativissa olosuhteissa
  • Atex eli Ex-luokitellut kamerakotelot, kytkentärasiat, läpiviennit, viestintävälineet yms.

Katsele videoilta, miten Bosch-valvontakamera tunnistaa ja hälyttää palo- ja savuvaaran sekä seuraa ja merkitsee luvattomasti alueella olevan henkilön.

Miten Bosch-valvontakameran liiketunnistus eroaa kilpailijoistaan

Bosch-valvontakamera tunnistaa teollisuushallissa palon ja tekee hälytyksen

Bosch-valvontakamera asetettu seuraamaan henkilöitä ja tekemään hälytyksiä poikkeavista tilanteista.