PALUU PÄÄSIVULLE

Teollisten tuotantoprosessien videovalvonta

Useimmissa teollisuuslaitoksissa tuotantoprosessien valvontaan ja säätöön käytetään kamerajärjestelmää.

Kameroiden avulla voidaan minimimiehityksellä seurata tuotantokoneiden, kuljettimien, pakkauskoneiden yms. laitteiden toimintaa. Kameroilla voidaan myös selvittää ja analysoida mahdollisia tuotantoprosessin ongelmia.

Teollisuusympäristö asettaa kamerajärjestelmälle omat vaatimuksensa. Usein "tavallinen" valvontakamera perusjalalla ei teollisuuskohteessa toimi.

Videovalvontakameroiden hankkimisen syyt prosessivalvontaan

Prosessivalvonnan kamerajärjestelmän hankkimisen syyt voidaan kiteyttää kolmeen t-kirjaimeen. Tehostaminen, tuottavuus ja turvalllisuus. Suomessa teollinen tuotanto on pitkälle automatisoitua ja prosessia "pyöritetään" usein hyvin pienellä miehityksellä. Mittareiden ja antureiden välittämän tiedon lisäksi halutaan nähdä prosessin toiminta. Tarkoituksenmukaisiin paikkoihin sijoitetut kamerat välittävät kuvavirtaa prosessin eri osista ja käyttöhenkilökunta pystyy reaaliaikaisen kuvan perusteella säätämään prosessia.

Jos prosessissa ilmenee ongelmia (viallinen laite tms.), voidaan kamerajärjestelmää käyttää vianhakuun ja analysointiin. Tällöin kameroiden tuottama kuvavirta tallennetaan ja kamerat voidaan yhdistää automaation hälytysjärjestelmään. Automaation hälytystieto laukaisee näin kameran triggerin (I/O-tieto) ja kameran tallennuksen puskurointiominaisuutta hyödyntäen voidaan tarkastella prosessia ennen häiriötä aina siihen hetkeen, jolloin häiriö syntyi. Analyysin perusteella voidaan prosessia säätää tai korjata/uusia vaurioitunut laite. Näin saadaan tuottavuutta ja prosessin laatua parannettua.

Tuotantoprosessi voi myös aiheuttaa vaaroja ihmiselle, eikä ihminen voi olla seuraamassa prosessin kulkua. Tällöin kamera voidaan sijoittaa tälläiseen paikkaan ja tehdä valvonnasta turvallinen. Riskejä aiheuttavat melu, kuumuus, pyörivät koneenosat, robotit yms.

Linkit teollisuuden videovalvontaa käsitteleville sivuille

Edustuksessamme vain laadukkaita laitteita

Kamerajärjestelmä muodostuu useista komponenteista, joiden on toimittava saumattomasti yhteen. Järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Siksi tarjoamme asiakkaillemme vain hyväksi ja luotettavaksi havaittua kameratekniikkaa, kuten:

Kamerajärjestelmä omaksi, rahoituksella tai vuokralle määräajaksi

Laadukas ja hyvin suunniteltu videovalvontajärjestelmä on hintava investointi vaikka se maksaakin itsensä usein takaisin melko nopeasti. Tehtaan tai tuotantolaitoksen kattava kamerajärjestelmä voi maksaa kymmeniä tai satojatuhansia euroja. Jos tarve järjestelmälle on, mutta investointibudjetti ei anna mahdollisuutta hankintaan, on vaihtoehtona ostaa järjestelmä meiltä leasingrahoituksella, jossa asiakas rahoitusajan kuluessa (esim. 5 vuotta) lunastaa järjestelmän omakseen. Tämä vaihtoehto edellyttää ylläpitosopimuksen solmimista koko rahoitusajaksi.

Hankinnan ja leasingin lisäksi kamerajärjestelmä voidaan myös vuokrata. Tämä on relevantti vaihtoehto, jos halutaan selvittää tilapäisen prosessiongelman syy.

Kuvassa koteloitu prosessivalvontakamera, johon on tehty räätälöity jalkarakenne

Tuotantoprosessien kamerajärjestelmä

Teollisuuden prosessivalvontaan tarkoitetun kamerajärjestelmän toimitukseen liittyviä asioita, jotka me osaamme hyvin ovat mm:

 • Toimiminen asiakkaan tiloissa: turvallisuus- yms. koulutukset, työluvat, liikkuminen alueella, suojavaatetus, vaaditut kortit, projektin aikaiset varasto- ja työtilat
 • Kameraverkon rakenne: Pari-, koaksiaali-, ethernet- tai kuitukaapelit. Rakentaako urakoitsija vai asiakas omana työnä. Voiko olemassaolevia kuituyhteyksiä käyttää. Tarvitaanko putkitusta, kaapelihyllyjä yms.
 • Kenttäkytkimien sijainti, etäyhteys mahdollisuus, kotelointi, sähkönsyöttö ja kytkimissä huomioitava reservi päivityksiä varten
 • Kameratyypit: kuvatahti, kuvanlaatu, koteloitu vai bullet, tarvitaanko ohjattavia PTZ-kameroita, mahdollinen valaistua, sijoituspaikkojen ominaisuudet, kuva-ala, huollettavuus, mahdolliset jalka- ja kiinnitysrakenteet, erikoiskameroiden tarve, optiikat yms.
 • Kamerakeskukset: keskuskaappi ja sen varustus, tallennin vai serveri, IP- vai hybridilaite, keskuskytkimet, virransyöttö ja -saannin varmistaminen, varusohjelmat, kaapelointi sisäverkon kytkimille ja mahdollinen pääsy internettiin (palomuuri), tallennustyyppi ja aika sekä tallenteiden varmistaminen
 • Valvomot ja käyttöpaikat: sijainti, kaapelointi, ergonomia, näytöt, telineet (myös räätälöidyt), ohjauslaitteet, työasemakoneet, mahdolliset extenderit..
 • Käyttöönotto ja testaus: rakennetun järjestelmän testaus, mittaukset ja luovutus
 • Koulutus ja ylläpito: henkilöstön koulutus käyttöön ja päivittäiseen ylläpitoon, dokumentoinnin taso ja dokumentointitapa sekä -sisältö, ylläpitosopimuksen sisältö ja laajuus
Kuvassa räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettu PTZ-valvontakamera

Erikoiskamerat ja kamerajalat

Valvontakamera voidaan sijoittaa myös paikkaan joka on kuuma, pimeä, kylmä, kostea, likainen tai muuten hankala olosuhde. Tällöin tarvitaan erikoiskameraa, jossa ympäristön vaatimukset on huomioitu. Tätä varten valmistamme juuri asiakkaan olosuhteisiin tarkoitettuja kameroita, jotka kestävät haastavissa olosuhteissa. Joskus kameran sijoituspaikka on sellainen, että ilman erikoisjärjestelyjä sitä on mahdoton huoltaa. Siksi valmistamme myös erikoisjalkoja, joita voidaan kääntää, laskea alas ja joiden ominaisuudet mahdollistavat huollettavuuden.

 • Kuumuuden kestävät kamerat: mm. kattilakamerat (uunikamerat) tai ilmastoidut kamerat
 • Puolustusvoimien, meri- ja rajavartioston tarpeisiin tehdyt erikoiskamerat
 • Kylmien olosuhteiden kamerat: sijaintipaikka ulkona, varasto- tai satama-alueilla
 • Kamera valaisulla: IR-valaisun lisäksi kamerakoteloon integroidut LED-valot
 • Elintarviketeollisuuden kamerat: koteloidut kamerat, joissa lasi on korvattu polykarbonaatilla
 • Erikoiskotelot: RS-, HS -teräksestä valmistetut kotelot esim. laivoihin
 • Paineistetut kamerat: silloin kun toimintaympäristön ilmasto asettaa haasteita kestävyydelle (hapettuminen)
 • Räjähdysvaarallisten tilojen kamerat: Atex-luokiteltuihin tiloihin. Kotelot, ohjainmoottorit, kytkentärasiat
Edustuksessamme on vain luotettavia ja laadukkaita tuotteita kuten Bosch, Axis, Comnet, Pelco, Ernitec, Sony ja Panasonic