PALUU PÄÄSIVULLE

Visi Oy tarjoaa teollisuudelle kulunvalvontatekniikkaa ja -räätälöityjä sovelluksia

Tekniikka auttaa valvomaan teollisuus-, lastaus- ja varastoalueita sekä kontrolloimaan pääsyä niille

Toteutamme teollisuudelle, satamatoimijoille sekä yhteiskunnan turvallisuudesta ja järjestyksestä vastaaville viranomaisille alue- ja kulunvalvontajärjestelmiä, sekä huollamme ja ylläpidämme niitä.

Raja siihen, mikä on kulun- ja mikä taas aluevalvontaa, voi tuntua veteen piirretyltä viivalta. Me ymmärrämme asian yksinkertaistettuna niin, että kulunvalvonnalla kontrolloidaan alueelle pääsyä ja poistumista (ihmiset, ajoneuvot). Aluevalvonnalla valvotaan aluetta, siellä olevaa omaisuutta ja turvallisuutta (ihmiset, ajoneuvot, tuotteet ja raaka-aineet, hätätilanteet esim. tulipalot). Kulunvalvonta on pitkälle automatisoitua, kun taas aluevalvonnan lähtökohtana ihminen seuraa, tarkkailee ja tarvittaessa hälyttää apua (vartija, valvomohenkilökunta yms).

Alue- ja kulunvalvontajärjestelmien toteutuksessa ja ylläpidossa vahvuutemme perustuu laadukkaan tekniikan lisäksi osaavaan henkilökuntaamme, sekä synergiaan valvontajärjestelmiä asentavan, että teollisuuskunnossapidosta huolehtivan henkilöstömme välillä.

Visi Oy:stä mm. RFID- ja rekisteritunnistuksella ohjatut henkilö- ja ajoneuvoportit

Kulunvalvonta

Kulunvalvontapalveluissamme teemme yhteistyötä Fleximin, Visy Access Gaten, Salton (henkilökulunvalvonta), Accon ja ohjelmistotalo SantaMargaritan kanssa. Tarjoamillamme tuotteilla ohjataan alueelle pääsyä ajoneuvo- ja henkilöporttien kautta. Järjestelmät perustuvat joko RFID- tai rekisteritunnistukseen. Rekisteritunnistuksessa hyödynnetään kameratekniikkaa.

Palvelumme kattaa kulunvalvontajärjestelmän tekniikan, ohjelmistot, asennuksen ja tietysti myös ylläpidon.

  • Visygate -portinohjausjärjestelmät
  • Flexim -kulunvalvontajärjestelmät
  • Acco - RFID ja rekisteritunnistustekniikka sekä varus- ja räätälöidyt ohjelmistot (Santa Margarita)
  • Räätälöidyt tunnistus- ja valvontasovellukset still- ja videokuvasta (Santa Margarita)
  • ParkIt -rekisterintunnistustekniikka
  • Puomit, kulkuportit, ohjaustutkat ja silmukkaratkaisut (myynti, asennus, huolto)
  • RFID-tekniikka ja ohjelmistot
Visi Oy toimittaa teollisuuden, puolustusvoimien ja rajavartioston tarpeisiin videovalvontaratkaisut

Aluevalvonta

Aluevalvontajärjestelmät perustuvat pääasiassa videokameratekniikan hyödyntämiseen. Kameroihin voidaan liittää myös antureita, jotka laukaisevat tallennuksen, hälytyksen tai kameran automaattisen ohjautumisen. Pääsääntöisesti aluevalvontaan tarkoitettu järjestelmä on tallentava ja kamerakuvia seurataan portti- yms. valvomoista tai seuranta on ulkoistettu esim. vartiointiliikkeelle.

  • Turvallisen, ohjeistetun liikkumisen lisäksi järjestelmällä valvotaan omaisuutta ja tarkkaillaan ettei alueella ole esim. luvattomia henkilöitä tai paloja, vuotoja tms.
  • Käytetyt kamerat voivat olla koteloituja kiinteitä ulkokäyttöön tarkoitettuja kameroita, ohjattavia ja zoomattavia PTZ-kameroita tai kalansilmäkameroita, jotka tarjoavat laajan 180° - 360° kuva-alan.
  • Ylläpidosta ja huollosta teemme asiakkaidemme kanssa sopimuksen. Palvelun voimme toimittaa joustavasti esimerkiksi paketoimalla sen Teollisuuspalveluyksikkömme aluepalvelun oheen.
Haluatko tietää lisää RFID-tekniikasta

LISÄTIETOA RFID-TEKNIIKASTA

RFID-tekniikkaan, kulunvalvontaan ja ajoneuvon tunnistukseen liittyvät videoklipit