Analogisten valvontakameroiden aika on ohi. Kysy päivittämisestä Visi Oy:ltä

Analogisten videovalvontalaitteiden saatavuus on päättymässä

Monissa tehtaissa on käytössä analogisia videovalvontajärjestelmiä, joita on rakennettu aina viimevuosiin saakka. Harmi vain, että kyseisten analogisten järjestelmälaitteiden saatavuus on tulossa tiensä päähän.

Kameroita ja optiikoita on vielä saatavilla muutamia malleja, mutta videomatriiseja, tallentimia, kuvajakajia ja -vaihtajia, BNC-liittimillä varustettuja monitoreja sekä varaosia järjestelmiin on jo todella vaikeaa hankkia. Nyt ovat siis viimeiset hetket käsillä päivittää/suunnitella vanhojen analogisten järjestelmien muuttamiseksi digitaalisiksi verkkokamerajärjestelmiksi.

Analoginen järjestelmä IP-järjestelmäksi

Päivitys on mahdollista tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa – kertarykäisy - on rakentaa koko järjestelmä uudelleen ja samalla purkaa vanha pois. Mikäli järjestelmä on suuri, on kyseessä melko mittava investointi, sillä usein myös kameraverkon kaapelointi uusitaan. IP-järjestelmän voi asentaa periaatteessa olemassa olevaan toimisto- tai tuotantoverkkoon, mutta kamerajärjestelmän datavirran massiivisuuden vuoksi, mahdollisuus ko. verkkojen kaatumiseen on suuri. Myös vanhaa koaksiaalikaapelia voi periaatteessa käyttää, mutta uusien kameroiden datavirta on niin suuri, että verkon kapasiteetin rajat tulevat pian vastaan.

Kameraverkon kaapelointi uusitaan yleensä silloin, kun projektiin liittyy muitakin asioita, kuten konekannan uudistusta, tuotanto lay-outin muutoksia tms.

Toinen, edullisempi, tapa on päivittää olemassa oleva kamerajärjestelmä IP-järjestelmäksi hallituin askelein. Tällöin vanhojen analogisten kameroiden kuvavirta muunnetaan digitaaliseksi. Laiteinvestointeja tarvitsee tällöin tehdä vain keskuslaitteiden ja valvomoiden osalta ja analogisia kameroita voidaan pikkuhiljaa uusia digitaalisilla malleilla. Toteutuksessa voidaan rakentaa kytkentäpisteitä, jotka varustetaan niin, että olemassa olevien kameroiden muuttaminen IP-kameroiksi työnä yksinkertaistuu tai lisäkameroiden asennus onnistuu mahdollisimman vähällä vaivalla ja kevein kustannuksin.

Bosch mic7000 kamerat ääriolosuhteisiin - myynti Visi Oy

IP-kamerajärjestelmä vaatii huoltoa ja asiakkaan kannattaa ehdottomasti tehdä ylläpitosopimus toimittajan kanssa. Ylläpitosopimuksen puitteissa voidaan vuosittain vanhoja kameroita vaihtaa IP-kameroiksi ja näin saadaan hallitusti koko järjestelmä päivitettyä ajan oloon IP-järjestelmäksi.

Mitkä ovat digitaalisen videovalvontajärjestelmän hyödyt?

Visi Oy:n asentaja asentamassa digitaalista videovalvontakameraa

IP-järjestelmä tarjoaa konkreettista hyötyä verrattuna vanhaan analogi-tekniikkaan. Asiaa ei pelkästään pidä ottaa niin, että ”vaihdetaan kun on pakko ja vanhan järjestelmän laitteita ei enää saa”. Verkkokamerajärjestelmä tarjoaa valvomoihin halutut kuvanäkymät, paremman kuvalaadun, tarvittaessa nopeamman kuvatahdin (jolloin voidaan hyödyntää esim. hidastuskuvaa) ja digijärjestelmään jatkuvasti kehitettävät lisäominaisuudet. Jo nyt esim. Boschilla on kameroita, joilla voidaan käyttää esim. vuotojen, tulipalojen, vierasesineiden yms. havainnoimiseen. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että valvomoissa ei enää katsella kaikkien kameroiden kuvia vaan ainoastaan niitä, joita on aihetta katsoa annetun hälytystiedon perusteella.

”Mitalilla on kääntöpuolensa”, eli IP-järjestelmät vaativat säännöllistä ylläpitoa. Muuten ne eivät toimi pitkään toivotulla tavalla. Vanhat analogiset valvontakamera-järjestelmät saattoivat ”käydä ja kukkua” vuosia ilman, että niihin tarvitsee koskea.

Miten edetä?

Mikäli olet kiinnostunut vanhan kamerajärjestelmän päivittämisestä, pyydä yhteydenottoamme. Sovitaan tapaaminen, jossa käydään lävitse nykytilanne ja tarpeet. Tämän pohjalta voimme tehdä suunnitelman ja laskea tarjouksen, miten päivittäminen kannattaisi tehdä ja mitkä ovat kustannukset.

Katso videolta, mitä digitaalisella Bosch-valvontakameralla voi tehdä.

Video esittelee älyllä varustettujen Bosch-valvontakameroiden käyttömahdollisuuksia kauppaliikkeessä. Mielikuvitusta hieman käyttämällä sama kamera toimii myös teollisuustiloissa esim. vuotojen tai ylitäyttöjen seurannassa, onko lastattu väärään paikkaan, liikkuuko kielletyllä alueella ihmisiä tms.