Visi Oy prosessivalvontakamera teollisuushallissa

Tekniikkaa prosessien-, alueiden- ja kulunvalvontaan sekä turvallisuuden parantamiseen

Tuotamme teollisuusasiakkaillemme valvontapalveluita ja -järjestelmiä toteutettuna valvontakamera-, RFID- tai muulla tekniikalla.

Palvelumme mahdollistaa teollisten tuotantoprosessien tehokkaan ja laadukkaan seurannan, teollisuus- tai varastoalueelle pääsyn ja kulkemisen kontroloinnin sekä turvallisuuden parantamisen kohteissa, joissa on riski tapaturmille tai kohteissa, jotka ovat altiita esim. räjähdysvaaralle.

Suunnittelu, myynti, asennus ja ylläpito

Olipa kyseessä prosessivalvonta-, aluevalvonta- tai kulunvalvontajärjestelmän toimitus, projekti sisältää aina 4 vaihetta. Suunnittelu-, myynti-, asennus- ja ylläpitovaiheet. Olemme miettineet ja käytännössä havainneet toimituskonseptimme toimivan erinomaisesti. Lue miten tuotamme erinomaisia järjestelmiä toimituskonseptimme avulla.

Videovalvontaa käytetään teollisissa tuotantoprosesseissa
Toimitamme järjestelmiä kulunvalvontaan, rajavalvontaan sekä tehdasalueiden ja varastojen valvontaan
Valvontakameroita voidaan käyttää myös työturvallisuuden parantamiseen