Peltoreiden kuvuissa havaittu usein halkeamia huollon yhteydessä

Peltor- viestintäkuulonsuojaimia käyttävien henkilöiden olisi hyvä aika ajoin tarkastaa, ettei kuvuissa ole halkeamia. Tarkastuksen voi tehdä esim. hygieniasuojien vaihtamisen yhteydessä. Hygieniasuojathan olisi hyvä vaihtaa viimeistään 4 kuukauden käytön jälkeen. Mikäli halkeama kuvusta löytyy, on suojain syytä jättää huollettavaksi ja mainita vikailmoituksessa halkeamasta.

Huoltoomme on tullut jonkin verran Peltoreita, joissa ei ole ollut muuta vikaa kuin halkinainen kupu. Samalla on käynyt ilmi, että kupu on ollut halkinainen jo pidemmän aikaa. Vaihdamme luonnollisesti huollossa kuvut eheisiin, mikäli niitä vain varaosina löytyy. Halkinainen kupu heikentää kuulonsuojausta.

Hygieniasarjat "venyttävät" kupuja sen verran, että halkeamat näkyvät melko hyvin. Kuvuissa alkaa yleensä ilmetä vikoja n. 4-5 vuoden käytön jälkeen.

Tulemme lähiviikkoina laittamaan huoltoasiakkaidemme "huoltokaappeihin" ohjeen kupujen tarkastuksesta. Tällä toimenpiteellä on tarkoitus edesauttaa käyttäjien parempaa kuulonsuojausta.