Näin sen teimme - case Metsä Wood Suolahti

Päivitimme kamerajärjestelmä digitaaliseksi

Olemme kuluneiden vuosien aikana tehneet useita analogisten kamera-järjestelmien digitalisointeja siksi, että analogisia kameratuotteita ei enää ole saatavilla ja vanhojen järjestelmien ylläpito ja laajennus ovat osoittautuneet miltei mahdottomiksi.Päivitysprojekti edustaa tyypillistä tehtaan kamerajärjestelmän uudistusprojektia digitaaliseksi järjestelmäksi.

Alkutilanne – analogisia sekä digitaalisia kameroita erillisinä osina.

Suolahden tehtaalla vanha järjestelmä oli melko pirstaleinen. Tehtaalla oli osastoja, joissa oli sekä analogisia että digitaalisia kameroita, joita seurattiin paikallisesti. Mitään yhtenäistä järjestelmää, jossa kaikki kamerat olisivat olleet nivottuja samaan kokonaisuuteen ei ollut.

Yhtenä tavoitteena päivitykselle olikin yhtenäinen järjestelmä, jossa niin prosessi- kuin aluevalvontakameratkin olisivat samassa ”puussa” ja näin mikä hyvänsä kamerakuva olisi katsottavissa mistä hyvänsä katselupisteestä.

Koska Suolahdessa oli tarve katsella kuvia useasta kymmenestä katselupisteestä, sopiva tuote tähän tarpeeseen löytyi Boschin BVMS Pro-järjestelmästä, joka mahdollistaa kuvien katselun 100:sta erillisestä katselupisteestä eli clientista.

Lisäksi asiakas halusi järjestelmän, joka olisi päivitettävissä/laajennettavissa pitkäl-le tulevaisuuteen tarjoten hyvän kuvalaadun.

Aluevalvonnalla oli tarpeita saada kameroilta hälytyksiä erilaisista poikkeamatilanteista. Niinpä alueen rajoja valvoo ohjattavat domekamerat, jotka antavat hälytyksen, mikäli asetettu, virtuaalinen raja ylitetään. Boschilta löytyi myös sopiva kamera nopeusrajoituksen valvontaan.

Visi valikoitui toimittajaksi hyvien referenssiensä ansiosta

Asiakas valitse meidät järjestelmätoimittajaksi lähinnä siksi, että olimme tehneet Metsän tehtaille vastaavan kaltaisia päivitysprojekteja aiemminkin. Olimmehan toteuttaneet Metsän Punkaharjun ja Joutsenon tehtaiden järjestelmäpäivityksen kunnialla. Vahvuutemme on nimenomaan vankassa teollisuusosaamisessa eli tunnemme teollisuusasiakkaidemme tarpeet ja tiedämme, miten teollisuuslaitoksissa tulee toimia tarvittaessa joustavasti sopeutuen yllättäviin tilanteisiin.

Kohteeseen tarjoamastamme Boschin kamerajärjestelmätuotteista on Metsä Groupilla kosolti kokemusta ja valikoimasta löytyy myös ns. IVA-kameroita, joilla pystytään tuottamaan lisäarvoa pelkän kuvan katselun asemesta. Lisäksi tarjosimme toimitetulle järjestelmälle 5 vuoden järjestelmäylläpidon lisensseille ja toimittamillemme kameratuotteille 5 vuoden takuun.

Järjestelmätoimitus valmiiseen verkkoinfraan

Sovimme asiakkaan kanssa työnjaosta, jossa me asennamme kamerat, teemme järjestelmän käyttöönottotyöt sekä koulutamme väen järjestelmän käyttöön. Asiakkaan tehtäväksi jää verkkoinfran rakentaminen kattaen kaapeloinnin, sähkönsyötön ja ristikytkentäpisteet. Asiakkaalta tulivat myös järjes-telmän katselu PC:t ja valvontamonitorit. Aluevalvontakameroiden osalta myös kaapelointi verkkorasioineen jäi meidän tehtäväksemme.

Varsinaisiin asennustöihin pääsimme 2021 heinäkuussa 3 työparin voimin ja järjestelmä oli pääosin valmis elokuun loppuun mennessä.Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen teimme myös jonkin verran prosessivalvontakameroiden kaapelointia aikataulullisista syistä johtuen. Pystyimme joustavaan toimintaan helpottaen näin asiakkaan painetta kaapeloinnin suhteen.

Asensimme projektissa noin 60 kameraa, jotka olivat valtaosaltaan Boschin kiinteitä bullet -tyyppisiä 4000-sarjan kameroita. Lisäksi asensimme aluevalvonnan erikoistarpeita varten Boschin 7000 sarjan ohjattavia Dome-kameroita (IVA), joitakin 5000 sarjan ohjattavia kameroita ja yhden Boschin 7000 -sarjan runkokameran nopeusvalvontatarkkailua varten. Näiden uusien kameroiden asennus- ja käyttöönottotöiden lisäksi asensimme kamerakeskukseen Boschin DIP 7000 AIO -sarjan tallennuspakan sekä liitimme järjestelmään olemassa olevia, aiemmin asennettuja IP kameroita ja analogisia kameroita encodereilla.

Komponenttipula iski

Vaikka vuoden 2021 kesällä ei vielä laajamittaista elektroniikan komponenttipulaa vielä esiintynytkään, jouduimme kokemaan sen ensivaikutukset. Järjestelmän tallentimeksi aiotun Boschin DIP 7000 AIO-tallentimen toimitus viivästyi muutamilla kuukausilla ja pääsimme toimittamaan tallen-nusyksikön asiakkaalle vasta syyskuussa. Tallennin asennuksen lisäksi saimme asennettua myös muutaman portille tulevan 7000-sarjan ohjattavan PTZ -kameran tässä yhteydessä. Kesällä porttityöt eivät vielä olleet valmiita, jolloin näiden kameroiden osalta sovittiin myöhemmästä asennusaikataulusta.

Asiakkaalle jäi positiivinen kokemus Visistä

Tilaajan edustaja Matti Salkojärvi toteaa yhteistyön Visin kanssa olleen varsin positiivinen kokemus ja asiat menivät paremmin kuin odotettiinkaan.”Kameravalvonnan kehitysprojekti lähti käyntiin, koska halusimme Metsä Wood Suolahdessa kehittää tehdasalueen aluevalvontaa kokonaisvaltaisesti. Suurimmat kehityskohteet olivat tehtaan ulkoalueen kameravalvonnan ja porttijärjestelmän päivitykset. Kameravalvonnan osalta oli halu lisätä kameroiden määrää ja päivittää vanhat analogiset kamerat nykyaikaisiin IP- kameroihin. Liittää sekä aluevalvonta että prosessikamerat samaan järjestelmään. Vanha analoginen järjestelmä oli hankala monessakin mielessä. Kameroiden lisääminen oli työlästä, katselupaikat rajallisia ja kuvanlaatu ei ollut nykypäivän vaatimusten tasolla, joten tarve päivittää koko kameravalvonnan järjestelmää oli lopulta selkeä”, toteaa Matti Salkojärvi.”

Aluevalvonnan ohella kehitettiin myös tuotantoprosessin kameroita ja nämä kaikki kame-rat toimivat nyt samassa järjestelmässä, joten katselupaikkoja saatiin lisättyä ja niiden oikeuksien eli näkyvien kamerakuvien hallinta voidaan hoitaa nyt samassa ohjelmassa. Uusia kameratarpeita ilmenee jatkuvasti ja näkisin että uuden järjestelmän parhaita puolia on juuri helppous lisätä uusia kameroita olemassa olevaan järjestelmään.

Yli 100 vuotta vanhan tehtaan kameravalvonnan päivitys oli ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Nyt projektin valmistuttua ja lopputulosta katsellen voidaan todeta, että olemme tyytyväisiä nykyiseen kamerajärjestelmään. Yhteistyö Visin kanssa oli joustavaa ja tukea sekä ammattilaisten näkökulmaa oli jatkuvasti saatavilla. Projektin läpiviennissä varsinainen asennus sujui mallikkaasti ja pakko kehua ammattimaista ja turvallisesti toiminutta asennustiimiä. Alkuperäinen suunnitelma kameravalvonnan katselupaikkojen ja kameroiden määrän osalta toteutui kohtalaisen hyvin ja oikeastaan isoimmat yllätykset tulivat kaapeloinnin tarpeen laajuudesta. Koronan vaikutukset projektiin jäivät pieniksi ja ainoa takaisku tuli tallentimen toimitusvaikeuksien osalta.

Järjestelmä on toiminut meillä hyvin ja käytettävyys, luotettavuus sekä kuvan laatu ovat eri planeetalta aikaisempaan verrattuna. Uusia tarpeita kameravalvontaan ilmenee jatkuvasti ja olen varma että saamme nekin tarpeet hoidettua yhteistyössä Visin kanssa”, summaa Salkojärvi lopuksi.