TLJ-piireihin liittyvien kenttälaitteiden ja antureiden tarkastus ja kalibrointipalvelu

TLJ (TAJ) turva-automaatioon liittyvien kenttälaitteiden ja antureiden tarkastukset ja kalibroinnit

TLJ on suojausjärjestelmä, joka keskeyttää prosessin tai ohjaa sen turvalliseen tilaan prosessin ajautuessa vaaralliseen tilaan. TLJ käsittää koko suojausketjun anturit-logiikka-toimilaitteet, ja toimii itsenäisesti erillään pääautomaatio- ja muista järjestelmistä. Sen toiminta testataan määräajoin.

Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät

Turvallisuuteen liittyviä järjestelmien (TLJ) tarkoitus on parantaa turvallisuutta. Vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään turvallisuuteen liittyvillä järjestelmillä. TLJ voi
myös olla järjestelmä, joka pyrkii vähentämään vaaratilanteen vaikutuksia tai ilmoittamaan vaaratilanteen mahdollisuudesta.

Tällaisia (TLJ) järjestelmiä ovat esimerkiksi:

  • kaasu- tai ioni-ilmaisinjärjestelmät

Yleisin TLJ on turva-automaatio, joka toimii perusautomaatiojärjestelmän rinnalla. Turva-automaatiota käytetään, kun riskiä ei saada pienennettyä millään muilla keinoin tarvittavalle tasolle. (lähde: Tukes 2007.)


Turva-automaatiojärjestelmällä (TAJ) tarkoitetaan turvallisuuteen liittyvää automaatiojärjestelmää, johon sisältyy:
  • mitta-anturit
  • logiikkasovellus
  • ohjattavat laitteet (venttiilit, kontaktorit, moottorit jne.)
  • ja lisäksi myös edellä mainittujen välinen kaapelointi.
Turva-automaatiojärjestelmältä vaaditaan suurempaa eheyttä kuin tavalliselta automaatiojärjestelmältä. Yleisesti TAJ nähdään osana turvallisuuteen liittyvää järjestelmää.
Turvallisuuden eheys (TET) tarkoittaa sitä, että turvajärjestelmä voi suorittaa sille määrätyn turvallisuuden kannalta oleellisen tehtävän sille määritellyissä olosuhteissa.

Testaus-, viritys-, kalibrointi- ja dokumentointipalvelumme

Prioriteettinsa vuoksi TAJ on testattava vaatimusten mukaisesti ja testien tulokset dokumentoitava virallisesti. Turva-automaatiojärjestelmältä vaaditaan viranomaistaholta luotettavaa toimintaa, joten tämänkin syyn vuoksi järjestelmällä on suurempi rooli voimalaitoksen osajärjestelmänä, kuin tavallisella ohjausjärjestelmällä.

Määräaikaistestissä testataan kaikki toiminnat kenttämittauksista logiikan kautta ohjattaville laitteille saakka. Määräaikaistestien tekijöillä tulee olla riittävä pätevyys testien suorittamiseksi. Testien tulokset dokumentoidaan tarkasti.
  • testataan TLJ ja TAJ järjestelmiin liitetyt kenttälaitteet ennen säätöä ja kalibrointia
  • tulostetaan testien pöytäkirjat (käytössämme Beamexin CMX-ohjelmisto)
  • kalibroidaan ja viritetään tarvittaessa järjestelmälaitteet suoritetun testin perusteella
  • tulostetaan kalibroinnin ja virityksen jälkeen uudet pöytäkirjat

Ota yhteyttä, asiantuntijamme palvelevat sinua TLJ-testeihin liittyvissä asioissa

Turva-automaation testeihin liittyvissä asioissa käytämme veloitusperusteena tuntiveloitushintaa sekä matkustamiseen ja yöpymiseen liittyviä kuluja. Testien suorittaminen vaatii laitoksesta riippuen yhden tai useamman henkilön työpanoksen ja mahdollisesti myös henkilönostimen vuokrauksen. Yhteydenottosi perusteella annamme sinulle arvion kustannuksista.

Visi Oy:ssä sinua palvelevat seuraavat TLJ-testeihin perehtyneet insinöörimme.

automaatioinsinööri Marko Pikkarainen

Automaatioinsinööri Marko Pikkarainen

Kotkan toimipiste, puh. 040-8284576, email: marko.pikkarainen@visi.fi

sähköinsinööri Sampsa Turtiainen

Sähköinsinööri Sampsa Turtiainen

Imatran toimipiste, puh. 044-705 9060 , email: sampsa.turtiainen@visi.fi