Visi Oy teollisuuden kenttälaitteet ja anturit

Kenttälaitteiden ja antureiden tarkastukset

Suoritamme teollisuuslaitoksille automaation kenttälaitteiden ja -instrumenttien sekä antureiden tarkastuksia ja huoltoa. Käytössämme on runsas ja monipuolinen valikoima sertifioituja kalibraattoreita.

Meillä on runsaasti kokemusta etenkin:

  • Paine- ja pintalähettimien toiminnan tarkastuksista
  • Kaasuhälyttimien määräaikaistarkastuksista ja huolloista
  • Lämpötila-antureiden tarkastuksista sekä
  • Paineilmavuotojen mittauksista, etsinnästä ja korjaamisesta

Lisäksi olemme tehneet paljon säätöventtiilien ja asennoittimien tarkastuksia ja säätöä. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat luotettavaa ja osaavaa tarkastus- ja huoltopalvelua.

Visi Oy kaasuilmaisimien tarkastukset ja huollot

Kaasuhälyttimien määräaikaistarkastukset

Tarjoamme prosessialueella olevien kaasuhälyttimien sekä henkilökohtaisten hälyttimien tarkistus/koestus palvelua.

Testaukset voidaan tehdä asiakkaan omilla testikaasuilla tai voimme hankkia tarpeeseen sopivat kalibrointikaasut, CL2, H2S, CO2, CH4, jne… tarvittavina pitoisuuksina.

Laadimme tarkistuksesta pöytäkirjan
asiakkaan haluamaan muotoon tai järjestelmään. Tarvittaessa tallennamme
pöytäkirjat omaan tietojärjestelmäämme.

Mikäli tarkastuksessa ilmenee huolto- tai korjaustarvetta, niistä sovitaan tapauskohtaisesti. Voimme myös asentaa asiakkaan hankkimia hälyttimiä tai laajempia kaasuhälytys järjestelmiä.

Mikäli asiakas haluaa, voimme tarjota koko laitteiston halutussa laajuudessa asennuksineen, käyttöönottoineen ja ylläpito/huoltosopimuksineen. Teemme tarvittaessa ehdotuksen laitteista ja laitteistoista, jotka soveltuisivat parhaiten ko. kohteeseen.

Visi Oy paineilmavuotojen tarkastukset ja korjaukset

Paineilmavuodot

Digitaalisella mittalaitteella taajuuksien suodatustekniikkaa käyttäen, havaitaan ihmiskorvalle kuulumattomia korkeita ääniä, jotka ko. laitteen avulla muunnetaan kuultavaksi ääneksi.

Paineilma ei aina ole puhdasta vaan epäpuhtaudet kasvattavat vuotoja nopeasti.

Säännöllinen tarkastaminen varmistaa, että uudet vuodot löytyvät ja vanhat vuodot korjataan.

Monet luulevat, että korjauskustannukset ovat liian korkeat, jotta vuotojenhallinta
olisi kannattavaa.

Korjauskustannukset ovat kuitenkin keskimäärin alle 20% vuotojen aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Tämän takia vuotokustannusten pitäisi olla suurin huolenaihe. Korjaamalla vuodot, säästät vähintään tuhansia euroja!

Visi Oy lämpötila-antureiden tarkastukset

Lämpötila-antureiden tarkastus

Käytämme TECAL-kuivalohkouunia, jonka lämpötila-alue kattaa tarkastuslämpötilat n. 20°C…650°C.

Uunien englantilaisella valmistajalla on monien vuosien kokemus ko. laitteiden valmistamisesta. Ne ovat kevyitä, nopeasti lämpeneviä, tarkkoja ja niiden pysyvyys on hyvä. Uunien käyttäjiä ovat mm. RAF:n ja Rolls Royce.

Uunin hankinnan myötä voimme tarjota asiakkaille entistä monipuolisempaa termoelementti- ja vastuslämpötila-antureiden tarkistuspalvelua.

Uunin käyttäminen nopeuttaa lämpötila-antureiden eri lämpötiloissa tehtäviä
tarkistuksia ja tekee tarkistuksista edullisia asiakkaillemme.

Uuni tarkistutetaan säännöllisesti valmistajan toimesta, jolloin tarkkuus ja
toiminta on luotettavaa.

Visi Oy kenttäinstrumenttien tarkastukset sertifioidulla kalibraattorilla

Paine-, lämpötila- yms. kenttä-instrumenttien tarkastukset sertifioiduilla kalibraattoreilla

Mittalaitteiden luotettavuus var-mistetaan kalibroimalla mittalai-te säännöllisesti.

Kalibroinneissa käytettävät lait-teet ovat jäljitettävissä kansal-lisiin sekä kansainvälisiin mitta-normaaleihin.

Mittalaitteiden säännöllinen kalibrointi ja huollon yhteydessä tapahtuva kunnon- seuranta an-tavat hyvän perustan luotetta-ville mittauksille.

Suoritamme painemittareiden huollot, tarkistukset ja uudelleen kalibroinnit.

Mittauslaitteiden säännöllinen tarkastaminen ja kalibrointi ta-kaavat luotettavat mittaus-tulokset vanhoillakin laitteilla.

Antureiden ikääntyessä niiden toimintakyky heikkenee ja vikaantumisriskit kasvavat.

Paineen mittaus, kuten
lämpötilankin, on yksi yleisimpiä prosessimittauksia.

Palvelemme teitä toimipisteis-sämme tai teidän omissa tiloissanne.

Onko sinulla tarkastettavia kenttälaitteita tai antureita?

Ota yhteyttä Marko Pikkaraiseen joko soittamalla 040-828 4576 tai sähköpostitse marko.pikkarainen(at)visi.fi. Voit myös käyttää sivustomme "Pyydä yhteydenottoa" -painiketta.

Käytössämme ovat seuraavat instrumenttikalibraattorit ja tarkastuslaitteet

Beamex MC5 monitoimikalibraattori, BeamexEXT160 ulkopuolinen painemoduli, Fluxus F601 Ultraäänivirtaus- ja lämpömäärämittari, Tecal425H Lämpötilakalibrointiuuni, Beamex RTS24 PT-100 simulaattori, Ametek Jofra mACal mA-kalibraattori, Beamex PGXH Korkepainepumppu, Fluke 718 100G Painekalibraattori pumpulla, Fluke 700P09 Painemoduli 1500PSIG, Fluke 717 30G Painekalibraatori, Fluke 715 Jännite/mA kalibraattori, Fluke 714 Termoelementtikalibraattori, Fluke 712 Vastusanturi kalibraattori, Emerson Process Management Ltd 375 HART/Fieldbuskalibraattori, Fisher Rosemount System 275 HART Kalibraattori, Beamex MIC7 mA simulaattori, Beamex MIC7 mA simulaattori, Fluke 700 PTP Pneumatiikkapumppu, Fluke 700 LPT Pneumatiikkapumppu, Fluke 717 1G Painekalibraattori, Beamex PGM Pneumatiikkapumppu ja ISOTECH Model 5 Lämpötila kalibrointiuuni